Tampere reiluksi

Tampereen kaupunki valittiin kansainvälisenä Reilun kaupan päivänä 9.5.2008 Suomen ensimmäiseksi Reilun kaupan kaupungiksi. Arvonimen myötä kaupunki on sitoutunut kaupunginvaltuuston päätöksellä kehittämään omia hankintojaan eettisemmiksi sekä kannustamaan kaupungin asukkaita, henkilöstöä, yhteisöjä ja yrityksiä reiluihin valintoihin.

 

 

 

Reilun kaupan kaupunki -kannatustyöryhmä

Tampereella toimii paikallinen Reilun kaupan kaupunki -kannatustyöryhmä, joka koordinoi toimintaa ja yhdessä edistää reilun kaupan asiaa alueella. Kannatustyöryhmä kokoontuu säännöllisesti muutaman kuukauden välein.

Kannatustyöryhmässä on mukana edustajia Tampereen kaupungilta, Eettisen kaupan puolesta ry:stä, Naisten Pankista, Tampereen yliopistosta, Tampereen teknillisestä yliopistosta, Tampereen ammattikorkeakoulusta, Tampereen seurakuntayhtymästä, Tampereen kehitysmaakaupasta ja Ekokumppanit Oy:stä. Myös uudet toimijat ovat tervetulleita kannatustyöryhmään.

Kannatustyöryhmän toiminnasta raportoidaan vuosittain Reilu kauppa ry:lle.

Reilun kaupan kaupungin kriteerit

1. Kaupunki käyttää Reilun kaupan kahvia tai teetä sekä kaupungintalolla että omissa tilaisuuksissaan.
Tämän lisäksi kaupunki käyttää jotakin muuta Reilun kaupan tuotetta säännöllisesti.

2. Kaupungissa toimiva tarkoitusta varten perustettava kannatustyöryhmä tukee toimintaa ja tiedotusta.
Kannatustyöryhmään toivotaan mukaan edustajia kaikista kaupungin sidosryhmistä.

3. Kahviloissa, ravintoloissa ja hotelleissa on tarjolla Reilun kaupan tuotteita.

4. Työpaikoilla, seurakunnissa ja muissa yhteisöissä nautitaan Reilun kaupan tuotteita.

5. Kaupunki osallistuu Reilun kaupan viikkoihin ja tiedottaa asukkailleen reilun kaupan kaupungin asioista.
Reilun kaupan kaupungeissa arvonimi saa näkyvyyttä aktiivisen viestinnän kautta niin mediassa kuin materiaaleissakin. Arvonimen saaneissa kaupungeissa on myös piste, josta kaupunkilaisten on mahdollista noutaa Reiluun kauppaan liittyvää materiaalia omaan käyttöönsä.

Reilun kaupan kaupunki -arvonimen saadakseen kaupungin tulee ottaa yllä olevat  viisi askelta. Lisäksi jatkuvan parantamisen periaate kannustaa kaupunkeja lisäämään reilusti tuotettujen hyödykkeitten käyttöä myös arvonimen saamisen jälkeen. Arvonimen myöntää Suomessa Reilu kauppa ry ja sen tarkempiin kriteereihin voit tutustua osoitteessa: http://www.reilukaupunki.fi/reilun-kaupan-kaupunki/kriteerit/