Tampereen yliopisto on Suomen ensimmäinen Reilun kaupan korkeakoulu

Reilun kaupan tuotteita on saatavilla Tampereen yliopiston kaikissa ravintoloissa. Myös yliopiston yksiköt ja monet ainejärjestöt käyttävät tarjoiluissaan Reilun kaupan tuotteita. Yliopistolla toimii Reilun kaupan yliopiston kannatustyöryhmä, jonka tehtävänä on lisätä reilun kaupan tuntemusta yliopistolla.

Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimi on kannanotto kestävän kehityksen puolesta. Sosiaalisen vastuun sekä eettisten arvojen ja periaatteiden huomioiminen korkeakoulujen hankinnoissa on myös osa korkeakoulujen toiminnan yhteiskuntavastuuta.

Reilun kaupan edistämisyhdistys ry myönsi 27.10.2009 Tampereen yliopistolle ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa Reilun kaupan korkeakoulun arvonimen.

Arvonimen voi saada korkeakoulu, joka sitoutuu omalla toiminnallaan edistämään reilua kauppaa ja kehittämään hankintojaan eettisemmiksi.

 

 

Lisätietoa toiminnasta ja arvonimen kriteereistä osoitteissa:
www.uta.fi/ekokampus/reilukauppa
www.reilukauppa.fi/tulemukaan/korkeakoulut